කොරෝනා හා ජාතිවාදය from Ibnu Saheer's blog

ජාතිවාදී ඔවුන්...

පුලපුලා බලාසිටී ඒ මොහොත උදාවුණි. මුස්ලීම් කොරෝනා රොගියෙකු 2020/03/28 අද වාර්ථා වී ඇත. දැන් ඉතින් Keyboard, Mouse අරගෙන... 

- සිංහල ජාතිය අනතුරේ, 

- මුස්ලීම් නානලා, තම්බිලා සිංහල ජාතියත් රටත් විනාශ කරනවා, 

...වැනි දේශප්‍රේමි Post ජයටම හදන්නත් ඒවා සමාජ ජාලවල ඉදිරිපත් කරන්නත් පටන් අරන් ඇත. 


ඔවුනට හො ඔවුනට ආවඩන මාධ්‍යයන්ට මේ සිදුවෙමින් පවතින්නේ කුමක්ද?. කොරෝනාවට ජාති, ආගම් බලපානවද?. මේ කිසිවක් වැදගත් නැත. 


එපමණක් නොව... 


රටේ සමස්ථ කොරෝනා රෝගීන් මුස්ලීම්වරුන් ද?. ඇදිරිනීතිය කඩකොට නීතිමය කටයුතු කල දහස් ගණනක් ජනතාව මුස්ලීම් ද?. රෝගය වසන් කරමින් ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයම අවදානමට ලක්කලේ මුස්ලීම්වරුන්ද?. මේ කිසිවක් ඔවුන්ගේ බුද්ධියට වදින්නේ නැත.


ඔවුනට වැදගත් එකම කාරණය මුස්ලීම් ද යන්න පමණි ! 


මුස්ලීම් ඔබටත් කිවයුතු කාරණයක් ඇත... 


වසංගත රෝගයක් හමුවේ ක්‍රියාකලයුතු ආකාරය ඉතා සරලව හා නිවැරදිව කියාදෙන ඉස්ලාමීය ඉගෙන්වීම පසෙකදමා අන්ධභක්තිය හිස මත තබාගෙන සමස්ථ ජාතිය ම අවදානමකට ලක්කරන ඔබ දෙවියන් ඉදිරියේ වරදකරුවකු බව අමතක නොකරන්න. (මෙවැනි පිරිසට නීතිය ද තදින් ක්‍රියාත්මක වියයුතු යන්න යහමග මගේ ස්ථාවරයයි) 


එසේම, 


මැතිවර්ණ හා කොරෝනා යන වෛරස් දෙකම මුස්ලීම්වරුන් වන අප ඉදිරියේ ඇති ප්‍රබල අභීයෝගයන්ය. එමනිසා ඔබ අප මේ රට තුල අවස්ථාවාදී කාලකණ්නි ජාතිවාදීන්ට මාතෘකාවක් නොවීමට වගබලා ගතයුතුය.


ඉබුනු සහීර්Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Welcome

ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයට ඉස්ලාම් දහම පිලිබදව හෙළ බසින් සරල අවබෝධයක් ලබාදීම ඇමුණු ‍පෙරදැරිව 2009 වර්යෂයේ යහමග වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කරන ලදි.
එසේ ඇරඹු මෙම අඩවියේ අරමුණු හා ක්ෂේත්‍රයන් පුළුල් කරමින් ද, ඊට සරිලන ආකාරයට වෙබ් අඩවියේ මුහුණුවරයන් වෙනස් කරමින් ද අද මේ දක්වා පැමිණ ඇත.

යහමග - සමගාමි වෙබ් අඩවීන්...


Blogs

Ibnu Saheer
පෘතුගීසි පාලනය සමයේ ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම්වරු බොහෝ... more
Ibnu Saheer Jul 25 '20
Ibnu Saheer
ජාතිවාදී ඔවුන්...පුලපුලා බලාසිටී ඒ මොහොත උදාවුණි. ... more
Ibnu Saheer Mar 29 '20
Ibnu Saheer
මීට සියවස් 14කට පෙර මැදපෙරදිග කාන්තාරයක ජීවත් වූ න... more
Ibnu Saheer Mar 19 '20

Forum Topics