මණ්ඩප සාකච්චා යාවත්කාලීනය | Forum

Forum home » Update Topics » මණ්ඩප සාකච්චා යාවත්කාලීනය
Topic Updates Views Last Update
මුස්ලීම් මෘතදේහ ගිනිබත් කිරීම - 92 Last Update by Admin Jan 10
ජාතියක් ලෙස අද අප සිටින තැන..? 59 1093 Last Update by Ibnu Saheer Jul 25 '20
කොරෝනා රෝගය හා ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව 23 405 Last Update by Ibnu Saheer Mar 23 '20
Facebook Racists - ෆේස්බුක් ජාතිවාදියෝ (Srilanka) 15 465 Last Update by Ibnu Saheer Feb 17 '20
බුර්කා, නිකාබ් සහ මුහුණු ආවරණ පිලිබඳ වූ කථිකාව 6 262 Last Update by Ibnu Saheer Feb 10 '20
ඉස්ලාමී නමින් මුස්ලීම්වරුන් කරන අනාචාරයන් 5 133 Last Update by Ibnu Saheer Jan 30 '20
ඉස්ලාම් දහම වැලඳ ගැනීම - ලොවපුරා විමසුමක් 20 893 Last Update by Ibnu Saheer Jan 16 '20
ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම්වරුන් - උරුමය සොයා නැවතත් 17 241 Last Update by Ibnu Saheer Jan 13 '20
ආගම සංස්කෘතිය නාඳුනනා ලෙස සිහිමුර්ජා වූ මුස්ලීම් ජාතිය අවදි කරන්නට... 21 1268 Last Update by Ibnu Saheer Dec 13 '19
locked '2020 ජනාධිපතිවර්ණය' පුවත් යාවත්වාකාලීනය - Live Update 55 747 Last Update by Ibnu Saheer Nov 17 '19
ඉස්ලාමීය ස්වර්ණමය යුගය - Islamic Golden Age 4 204 Last Update by eDoc Oct 7 '19
locked 2019/04/21 දින ISIS සාමාජිකයන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවට එල්ල කල ප්‍රහාරය 32 460 Last Update by Ibnu Saheer Apr 27 '19

Welcome

ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයට ඉස්ලාම් දහම පිලිබදව හෙළ බසින් සරල අවබෝධයක් ලබාදීම ඇමුණු ‍පෙරදැරිව 2009 වර්යෂයේ යහමග වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කරන ලදි.
එසේ ඇරඹු මෙම අඩවියේ අරමුණු හා ක්ෂේත්‍රයන් පුළුල් කරමින් ද, ඊට සරිලන ආකාරයට වෙබ් අඩවියේ මුහුණුවරයන් වෙනස් කරමින් ද අද මේ දක්වා පැමිණ ඇත.

යහමග - සමගාමි වෙබ් අඩවීන්...


Blogs

Ibnu Saheer
පෘතුගීසි පාලනය සමයේ ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම්වරු බොහෝ... more
Ibnu Saheer Jul 25 '20
Ibnu Saheer
ජාතිවාදී ඔවුන්...පුලපුලා බලාසිටී ඒ මොහොත උදාවුණි. ... more
Ibnu Saheer Mar 29 '20
Ibnu Saheer
මීට සියවස් 14කට පෙර මැදපෙරදිග කාන්තාරයක ජීවත් වූ න... more
Ibnu Saheer Mar 19 '20

Forum Topics